Có 1 kết quả:

phạm
Âm Nôm: phạm
Unicode: U+8303
Tổng nét: 8
Bộ: thảo 艸 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨丶丶一フフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 3

Dị thể 4

1/1

phạm

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mô phạm