Có 1 kết quả:

ngồng
Âm Nôm: ngồng
Unicode: U+8319
Tổng nét: 9
Bộ: thảo 艸 (+6 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨一一ノフノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

ngồng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngồng cải