Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+8328
Tổng nét: 9
Bộ: thảo 艸 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨丶一ノフノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 2

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tì (dây leo có gai)