Có 2 kết quả:

đòngđồng
Âm Nôm: đòng, đồng
Âm Hán Việt: đồng
Âm Pinyin: tóng
Unicode: U+833C
Tổng nét: 9
Bộ: thảo 艸 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨丨フ一丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

1/2

đòng

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đòng đòng

đồng

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đồng khô (rau tần ô)