Có 2 kết quả:

biếnphiên
Âm Nôm: biến, phiên
Unicode: U+8439
Tổng nét: 12
Bộ: thảo 艸 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨丶フ一ノ丨フ一丨丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/2

biến

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

phiên

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phiên súc (một thứ cỏ để làm thuốc)