Có 2 kết quả:

dượcước
Âm Nôm: dược, ước
Unicode: U+846F
Tổng nét: 12
Bộ: thảo 艸 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨フフ丶丶丶丶ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/2

dược

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

biệt dược; độc dược; thảo dược

ước

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ước (đầu nhị đực)