Có 1 kết quả:

cốt
Âm Nôm: cốt
Unicode: U+84C7
Tổng nét: 12
Bộ: thảo 艸 (+9 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨丨フフ丶フ丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

1/1

cốt

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cốt đột (trái chín thì nứt vỏ tung hột ra)