Có 2 kết quả:

uẩnuốn
Âm Nôm: uẩn, uốn
Unicode: U+85F4
Tổng nét: 18
Bộ: thảo 艸 (+15 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨フフ丶丶丶丶丨フ一一丨フ丨丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/2

uẩn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

uẩn (chứa chất)

uốn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

uốn lượn