Có 2 kết quả:

chùngtrùng
Âm Nôm: chùng, trùng
Unicode: U+866B
Tổng nét: 6
Bộ: trùng 虫 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丨フ一丨一丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 5

Dị thể 4

1/2

chùng

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chập chùng (trập trùng); chùng chình

trùng

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

côn trùng