Có 2 kết quả:

thờthừ
Âm Nôm: thờ, thừ
Âm Hán Việt: thừ
Âm Pinyin: chú, shú,
Âm Quảng Đông: ceoi4, cyu1, cyu4, syu4
Unicode: U+870D
Tổng nét: 13
Bộ: trùng 虫 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丶ノ丶一一丨ノ丶
Thương Hiệt: LIOMD (中戈人一木)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình 2

Dị thể 1

1/2

thờ

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thẫn thờ

thừ

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

thừ (con cóc); thừ người