Có 1 kết quả:

bức
Âm Nôm: bức
Âm Hán Việt: bức
Âm Pinyin:
Unicode: U+8760
Tổng nét: 15
Bộ: trùng 虫 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丶一丨フ一丨フ一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 3

1/1

bức

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

biển bức (con dơi)