Có 1 kết quả:

suất
Âm Nôm: suất
Unicode: U+87C0
Tổng nét: 17
Bộ: trùng 虫 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丶丶一フフ丶丶一ノ丶一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

suất

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tất suất (con dế mèn)