Có 2 kết quả:

vanhvinh
Âm Nôm: vanh, vinh
Âm Hán Việt: vinh
Âm Pinyin: róng
Unicode: U+8811
Tổng nét: 20
Bộ: trùng 虫 (+14 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丶丶ノノ丶丶ノノ丶丶フ一丨ノ丶
Thương Hiệt: LIFFD (中戈火火木)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/2

vanh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vanh nguyên (kỳ đà sống dưới nước)

vinh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vinh nguyên (Kỳ Đà nước)