Có 1 kết quả:

phán
Âm Nôm: phán
Unicode: U+897B
Tổng nét: 24
Bộ: y 衣 (+19 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶フ丨ノ丶一丨ノ丶ノ丶ノ丶一丨ノ丶一ノ丶ノ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

1/1

phán

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phán (khuy áo để xỏ cúc):hài phán (khuy giày)