Có 4 kết quả:

eoyêuyếuéo
Âm Nôm: eo, yêu, yếu, éo
Âm Hán Việt: yếu
Âm Pinyin: yāo, yǎo, yào
Âm Nhật Bản: iru, kaname, motomeru
Âm Quảng Đông: jiu1, jiu3
Unicode: U+8981
Tổng nét: 9
Bộ: á 襾 (+3 nét)
Lục thư: tượng hình
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨フ丨丨一フノ一
Thương Hiệt: MWV (一田女)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 5

Dị thể 9

1/4

eo

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

lưng eo

yêu

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

yêu cầu; yêu hiệp(bức bách)

yếu

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

yếu đuối ; hèn yếu

éo

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

éo le; uốn éo