Có 2 kết quả:

quiquy
Âm Nôm: qui, quy
Unicode: U+898F
Tổng nét: 11
Bộ: kiến 見 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一一ノ丶丨フ一一一ノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 3

Dị thể 8

1/2

qui

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

quy luật

quy

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

quy củ