Có 5 kết quả:

chácdạcgiácgiốcgóc
Âm Nôm: chác, dạc, giác, giốc, góc
Unicode: U+89D2
Tổng nét: 7
Bộ: giác 角 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: ノフノフ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/5

chác

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

dạc

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

dạc dài; dõng dạc; vóc dạc

giác

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

giác đấu (vật nhau); khẩu giác (cãi nhau)

giốc

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giốc (cái còi bằng sừng)

góc

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

góc bánh; góc cạnh, góc vuông