Có 6 kết quả:

hớhởhứahửhữngỏ
Âm Nôm: hớ, hở, hứa, hử, hữ, ngỏ
Âm Hán Việt: hổ, hử, hứa
Âm Pinyin: ,
Unicode: U+8A31
Tổng nét: 11
Bộ: ngôn 言 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶一一一丨フ一ノ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 3

Dị thể 2

1/6

hớ

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

hớ hênh, hơ hớ; nói hớ

hở

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

chớ hở miệng

hứa

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hứa hẹn, hứa hão

hử

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

thể hử; ừ hử

hữ

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

ừ hữ

ngỏ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngỏ ý