Có 2 kết quả:

giạmđàm
Âm Nôm: giạm, đàm
Âm Hán Việt: đàm
Âm Pinyin: tán
Unicode: U+8AC7
Tổng nét: 15
Bộ: ngôn 言 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶一一一丨フ一丶ノノ丶丶ノノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 4

Dị thể 2

1/2

giạm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giạm hỏi, giạm ngõ

đàm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đàm đạo