Có 14 kết quả:

chọngiọngọnluậnluồnlònlấnlẩnlọnlốnlộnlụntrọntrộn
Âm Nôm: chọn, giọn, gọn, luận, luồn, lòn, lấn, lẩn, lọn, lốn, lộn, lụn, trọn, trộn
Unicode: U+8AD6
Tổng nét: 15
Bộ: ngôn 言 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶一一一丨フ一ノフ一丨フ一丨丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/14

chọn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chọn lọc, chọn lựa

giọn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giọn vẹn (trọn vẹn)

gọn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

gọn gàng

luận

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

luận bàn

luồn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

luồn qua

lòn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lòn cúi

lấn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lấn dần

lẩn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lẩn tránh

lọn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

bán lọn

lốn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lốn nhốn

lộn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lộn xộn

lụn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lụn bại

trọn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trọn vẹn, trọn buổi

trộn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trà trộn