Có 1 kết quả:

tượng
Âm Nôm: tượng
Unicode: U+8C61
Tổng nét: 11
Bộ: thỉ 豕 (+4 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: ノフ丨フ一ノフノノノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 6

Dị thể 5

1/1

tượng

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

con tượng