Có 1 kết quả:

tặng
Âm Nôm: tặng
Unicode: U+8D08
Tổng nét: 19
Bộ: bối 貝 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一ノ丶丶ノ丨フ丨丶ノ一丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 4

Dị thể 4

1/1

tặng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tặng vật