Có 1 kết quả:

tặng
Âm Nôm: tặng
Unicode: U+8D60
Tổng nét: 16
Bộ: bối 貝 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フノ丶丶ノ丨フ丨丶ノ一丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/1

tặng

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tặng vật