Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 10
Bộ: túc 足 (+3 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丨一一一丨
Thương Hiệt: RMMD (口一一木)
Unicode: U+8DB6
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 2

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

giày vò