Có 1 kết quả:

khoá
Âm Nôm: khoá
Unicode: U+8DE8
Tổng nét: 13
Bộ: túc 足 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一一ノ丶一一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/1

khoá

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khoá mã (cưỡi lên, vượt qua)