Có 1 kết quả:

cục
Âm Nôm: cục
Unicode: U+8DFC
Tổng nét: 14
Bộ: túc 足 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一フ一ノフ丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 2

1/1

cục

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bố cục, bưu cục; cục diện