Có 1 kết quả:

lương
Âm Nôm: lương
Unicode: U+8E09
Tổng nét: 14
Bộ: túc 足 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一丶フ一一フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 2

1/1

lương

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lương (dáng đi lảo đảo)