Có 1 kết quả:

hoã
Âm Nôm: hoã
Unicode: U+8E1D
Tổng nét: 15
Bộ: túc 足 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一丨フ一一一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/1

hoã

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hoã cốt (mắt cá chân)