Có 1 kết quả:

dược
Âm Nôm: dược
Unicode: U+8E8D
Tổng nét: 21
Bộ: túc 足 (+14 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一フ丶一フ丶一ノ丨丶一一一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 3

Dị thể 4

1/1

dược

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dược thược mã bối (nhảy lên)