Có 2 kết quả:

cungcòng
Âm Nôm: cung, còng
Unicode: U+8EAC
Tổng nét: 10
Bộ: thân 身 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨フ一一一ノフ一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/2

cung

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cúc cung, cung cúc

còng

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

còng lưng, còng queo