Có 3 kết quả:

lonluânluôn
Âm Nôm: lon, luân, luôn
Unicode: U+8F2A
Tổng nét: 15
Bộ: xa 車 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨フ一一一丨ノ丶一丨フ一丨丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/3

lon

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

lon ton

luân

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

luân phiên

luôn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

luôn luôn