Có 2 kết quả:

sánhsính
Âm Nôm: sánh, sính
Unicode: U+901E
Tổng nét: 10
Bộ: sước 辵 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿺
Nét bút: 丨フ一一一丨一丶フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/2

sánh

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

sánh vai

sính

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sính chữ