Có 1 kết quả:

ngộ
Âm Nôm: ngộ
Unicode: U+9047
Tổng nét: 12
Bộ: sước 辵 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿺
Nét bút: 丨フ一一丨フ丨一丶丶フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 4

Dị thể 3

1/1

ngộ

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ơn tri ngộ