Có 2 kết quả:

Âm Nôm: ,
Unicode: U+90AA
Tổng nét: 6
Bộ: ấp 邑 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一フ丨ノフ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 2

Dị thể 7

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tà dâm, tà khí, tà ma

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

một tá