Có 1 kết quả:

đồ
Âm Nôm: đồ
Âm Hán Việt: đồ
Âm Pinyin:
Unicode: U+9174
Tổng nét: 14
Bộ: dậu 酉 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨フノフ一一ノ丶一一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

đồ

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)