Có 4 kết quả:

đángđângđăngđặng
Âm Nôm: đáng, đâng, đăng, đặng
Unicode: U+9419
Tổng nét: 20
Bộ: kim 金 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丶一一丨丶ノ一フ丶ノノ丶一丨フ一丶ノ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình

Dị thể

1/4

đáng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đáng (bàn đạp giúp leo lên lưng ngựa)

đâng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chân đâng (bàn đạp để lên yên ngựa)

đăng

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

đặng

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)