Có 1 kết quả:

đáng
Âm Nôm: đáng
Unicode: U+956B
Tổng nét: 17
Bộ: kim 金 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一一一フフ丶ノノ丶一丨フ一丶ノ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

đáng

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đáng (bàn đạp giúp leo lên lưng ngựa)