Có 1 kết quả:

quan
Âm Nôm: quan
Unicode: U+95DC
Tổng nét: 19
Bộ: môn 門 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿵𢆶
Nét bút: 丨フ一一丨フ一一フフ丶フフ丶フノ丨一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

quan

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

quan ải