Có 1 kết quả:

toại
Âm Nôm: toại
Unicode: U+96A7
Tổng nét: 14
Bộ: phụ 阜 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: フ丨丶ノ一ノフノノノ丶丶フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 3

Dị thể 5

1/1

toại

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

toại đạo (đường hầm)