Có 3 kết quả:

nannànnạn
Âm Nôm: nan, nàn, nạn
Tổng nét: 10
Bộ: hựu 又 (+8 nét), chuy 隹 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: フ丶ノ丨丶一一一丨一
Thương Hiệt: EOG (水人土)
Unicode: U+96BE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: nan
Âm Pinyin: nán ㄋㄢˊ, nàn ㄋㄢˋ, nuó ㄋㄨㄛˊ
Âm Quảng Đông: naan4, naan6

Tự hình 2

Dị thể 20

1/3

nan

giản thể

Từ điển Hồ Lê

gian nan

nàn

giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phàn nàn

nạn

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tị nạn, nạn nhân, tai nạn