Chưa có giải nghĩa theo âm Nôm, bạn có thể tìm thêm thông tin bằng cách:
Âm Nôm: tạp, tọp, xạp
Tổng nét: 24
Bộ: chuy 隹 (+16 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ丨丶一一一丨一ノ丨丶一一一丨一ノ丨丶一一一丨一
Thương Hiệt: OGOGG (人土人土土)
Unicode: U+96E5
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: tập
Âm Pinyin:
Âm Quảng Đông: zaap6

Tự hình 3

Dị thể 1