Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+96E8
Tổng nét: 8
Bộ: vũ 雨 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 一丨フ丨丶丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phong vũ biểu