Có 1 kết quả:

bàng
Âm Nôm: bàng
Unicode: U+96F1
Tổng nét: 12
Bộ: vũ 雨 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶丶一フノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)