Có 2 kết quả:

vụ
Âm Nôm: , vụ
Âm Hán Việt: vụ
Âm Pinyin: méng,
Unicode: U+9727
Tổng nét: 18
Bộ: vũ 雨 (+10 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶フ丶フ丨ノノフ丶フノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 2

Dị thể 7

1/2

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

sương mù, mây mù, mù mịt

vụ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vụ (sương mù)