Có 1 kết quả:

mống
Âm Nôm: mống
Unicode: U+9740
Tổng nét: 21
Bộ: vũ 雨 (+13 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶一丨丨丶フ一一ノフノノノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

mống

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mống cụt; đóng mống