Có 1 kết quả:

loa
Âm Nôm: loa
Unicode: U+9A58
Tổng nét: 23
Bộ: mã 馬 (+13 nét)
Hình thái: ⿵𣎆
Nét bút: 丶一フ丨フ一ノフ一一一丨一一丨フ丶丶丶丶ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

loa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

loa (con la)