Có 1 kết quả:

khảng
Âm Nôm: khảng
Unicode: U+9AAF
Tổng nét: 13
Bộ: cốt 骨 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フフ丶フ丨フ一一丶一ノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 1

Dị thể 3

1/1

khảng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khảng táng (dơ dáy nhớp nháp)