Có 1 kết quả:

khách
Âm Nôm: khách
Unicode: U+9AC2
Tổng nét: 18
Bộ: cốt 骨 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フフ丶フ丨フ一一丶丶フノフ丶丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

khách

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khách (xương mông)