Có 1 kết quả:

miễn
Âm Nôm: miễn
Unicode: U+9BB8
Tổng nét: 18
Bộ: ngư 魚 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフ丨フ一丨一丶丶丶丶ノフ丨フ一ノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

miễn

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)