Có 2 kết quả:

ma
Âm Nôm: ma,
Unicode: U+9EBD
Tổng nét: 14
Bộ: ma 麻 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿸
Nét bút: 丶一ノ一丨ノ丶一丨ノ丶ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

ma

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

Đa ma (bao nhiêu); Giá ma (cái gì đây)

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đi mô